LO vz. 37A vložený mezi objekty MJ-15 a MJ-16.
Zachovalá poválečná lafeta UL-1
Zatím ještě kompletní mřížové i poválečné pancéřové dveře !