Lehké opevnění

Na této stránce bych chtěl představit různé typy LO, tak jak jsem je potkával na svých toulkách po opevnění a snažil jsem se je zdokumentovat. Fotografie nejsou uspořádány dle stavebních úseků, ale tak jak mi projdou skenerem, když mám zrovna chvíli volného času. Pro odborníky dodávám, že je nebudu číslovat, ale jen okomentuji stav a přibližné umístění každého objektu, protože na přesné popisy objektů LO je mnoho odborných webových stránek.
 
 
Králíky Rokytnice Náchod Staré Město
Staré Město Trutnov Trutnov Krkonoše
Trutnov Rokytnice Králíky Rokytnice
Náchod Rokytnice Rokytnice Králíky
Šumava-Záhvozdí Šumava-Záhvozdí Šumava-Záhvozdí Šumava-Záhvozdí
Šumava-Záhvozdí Šumava-Záhvozdí Šumava-Záhvozdí      Trutnov                           
Trutnov Trutnov diam.příkop Zaječiny
Zaječiny Švédský vrch Švédský vrch Vysoký kámen
Bouda MJ MJ