LO vz 36 před linií TO nad silnicí Zlatá Olešnice - Královec.