LO vz 37A zesilený - vložený objekt mezi sruby R-72 a R-73. Pohled na zničenou týlovou stěnu.