Zarostlý, ale neponičený objekt LO 37, číslo16/A-180z před Záhvozdím.