LO vz. 37E - objekt pro čelní palbu v údolí říčky Ličná umístěný ve třetím sledu linie LO za objekty T-68 a T-69. I když je zarostlý vegetací je velmi zachovalý.