LO vz. 37E, týlová stěna a vchod objektu třetího sledu linie LO  v údolí říčky Ličná. Nachází se asi 50 m pod železniční tratí Trutnov - Žacléř.