Czechoslovakian Fortrissis 1935 - 1938

 

Těžké objekty úseku Morava Jižní (MJ).

V červeně značených úsecích nebyly stavebně dokončeny žádné objekty těžkého opevnění.

 

 

1 - 10 11 - 20 21 - 30   31 - 41