Fotografie překážek

Zde budu publikovat různé druhy překážek tak,  jak jsem se s nimi setkával v linii opevnění. Opět je nebudu specifikovat, jen popíši jejich přibližné umístění a druh.
 
MO31-32 K63-64 K14-15 K5-6
T60-61 K4-5 T62-64 K34-35
K34-35 K35-36 K36-35 K14-13 
K37-38 K30-29 jehla K-9