Stěná protitankového příkopu před levými střílnami srubu K-4.