Vislouscie - Gdañsk nádvoĝí a rekonstruovaná kasárenská budova. Stav v roce 1992.