Zpola zasypané vyústění odvodnění objektu K-35. Tzv. "žabí klapka" chybí.